Selånger Marknad 2021

Det planeras nu för Selånger Marknad 2021, även om läget fortfarande är osäkert. Mer information kommer under våren, men boka redan in 20-22 augusti då marknaden är tänkt att genomföras. En nyhet är att marknadsområdet håller på att ritas om - mer information om detta följer.