Mässa på marknaden

Utöver vår redan mycket populära marknad så utökar vi i år med mässor.

Kontakta någon av dess för mer information om mässområdet

Åke Schultzberg: ake@sa-media.se

Tomas Nordmark: tomas@sa-media.se