Röda Korset visar upp en sönderskjuten ambulans

Röda Korset kommer att visa en sönderskjuten ambulans i år. Röda Korset finns på plats i många konflikthärdar för att opartiskt ge sjukvård till skadade. Tyvärr kan ambulanser ibland bli måltavla! Som besökare på marknaden kan du vara med och sprida budskapet om respekt för blåljuspersonal genom att ta ett foto med din egen mobiltelefon. (På en av bilderna syns också en av Försvarets minröjare som stödjer Röda Korset.)