Information för knallar

Anmälan

Anmälan till Marknaden kan göras via denna länk.

Även i år hanterar vi alla bokningar via BokaMarknad.se

Vi rekommenderar att du läser igenom vanliga frågor och svar på BokaMarknad.se innan du registrerar ett konto. BokaMarknad FAQ

Marknadsbestämmelser

Varusortiment

Knallen har endast rätt att sälja det sortiment som godkänts och finns bekräftat på fakturan från Selånger Marknad. Det är enligt lag förbjudet att sälja slangbågar och leksaker med projektiler med hög avskjutningshastiget, tex pilbågar, pistoler med projektiler och pilar mm. Enligt lag är "Butterfly"-kniven förbjuden, medan det är tillåtet att sälja andra knivar. Knivförsäljning får dock ej ske efter kl. 20.00. Dessutom är det förbjudet att bära kniv på marknaden såvida man inte har kniven som redskap i sin yrkesutövning. Försäljning av ärtrör, smällare, fyrverkeripjäser, parfym- eller stinkbomber, serpentinspray eller andra varor som kan störa ordning eller väcka förargelse hos allmänheten får ej heller säljas. Varor med drogliberal propaganda såsom kläder, smycken, märken mm där det finns kopplingar till narkotiska preparat får ej heller säljas. I övrigt gäller gällande lagar och rapportskyldigheter till myndigheter då försäljningen berörs av sådant, tex försäljning av livsmedel, piercing osv.

Marknadsplatsen

Vid marknadsståndet skall det enligt lag finnas en skylt med organisationsnummer, firmanamn, adress och telefonnummer uppsatt på väl synlig plats. Försäljningen får endast ske inom upplåten plats, se markering på marken, och inga varor får hängas i gångarna. Detta med tanke på framkomligheten för besökare och utryckningsfordon. Högtalaranläggningar får endast användas efter samråd med Marknadsgeneralen. Knallen får ej hyra ut marknadsplatsen i andra hand. Sker detta har knallen som hyr ut samt knallen som hyr platsen förverkat sin plats på marknaden och kan stängas av från fortsatt försäljning på marknaden.

Tillstånd

Livsmedelsknallar skall kunna uppvisa gällande tillstånd. Tillstånd söks hos Sundsvalls kommuns miljö- och hälsoskyddsnämd. Om försäljning sker från fordon som godkänts för detta ändamål så skall tillstånd sökas för uppställning av fordonet vid varje försäljningstillfälle. Detta tillstånd söks hos Sundsvalls kommuns miljö och hälsoskyddsnämd. Godkännande av fordon utfärdas i försäljarens hemkommun. I övrigt gäller vad som anges i Livsmedelslagen. Har man gasolflaskor med sig skall detta rapporteras till marknadskontoret vid ankomst som noterar platsnumret på en separat lista. Detta gäller även gasolflaskor som sitter monterade i husvagn eller husbil.

Ankomst

Vid ankomst skall ni anmäla er till marknadkontoret. Där prickas ni av och får era platser samt övrig information. Vid avprickningen skall ni kunna styrka ert organisationsnummer eller personnummer.

Återbetalning av platshyran

Om knallen ej intagit sin plats vid marknadens öppettider och ej heller informerat arrangören om giltig sen ankomst är platsen förverkad och kan därmed säljas till annan knalle. Återbetalning av platshyran utgår då ej. 
Om betald plats avbeställs senast 14 dagar före marknadens öppnande, återbetalas hela hyran förutom en administrationsavgift på 200 kronor. Avbeställs platsen senare än 14 dagar före marknadens öppnande uttas en avbeställningsavgift på 400 kronor. Denna avgift tas även ut om försäljare vid ankomst är missnöjd med platsen.

Arrangörens rättigheter

Arrangören äger rätt att vidareförsälja plats som knalle ej betalt i tid enligt senast betalningsdag på fakturan. Arrangören har rätt att avvisa knallar som ej följer lagar, regler och uppmaningar. Någon återbetalning av platshyran sker då ej.

Marknadsdagarna

Vad som gäller under marknadsdagarna finns att läsa i knalleinformation 

Övrigt

För denna marknad gäller: Rekommendationer och bestämmelser för svensk marknadshandel

Vid frågor se kontaktuppgifter här>>

Tillsammans skapar vi en av Sveriges bästa marknader!
/Marknadsstyrelsen